Основна причина за възникването на рака на маточната шийка е диспалатичната промяна на клетките, покриващи шийка. Недиагностицираната и нелекуваната диплазия в даден момент се превръща първоначално в Ca in situ, а в последствие и в инвазивен карцином.

За съжаление, симптомите при рак на маточната шийка са неспецифични. Най-често оплакванията се появяват, едва когато заболяването е в напреднал стадий. Ето защо, профилактичните прегледи с цитонамазка веднъж годишно са от огромно значение за ранното откриване и успешното лекуване на заболяването.

Диагностиката включва: цитонамазка, колпоскопия, биопсия, абразио на цервикалния канал и т. нар. образни методи – ултразвуково изследване, компютърно томографско изследване с контраст, ядрено магнитен резонанс и рентген.

Прогнозата се определя като добра в случаите, когато процесът е начален и инвазията не е обхванала регионалните лимфини възли. При напредналите стадии преживяемостта е между 3 и 30%. Като основен метод за подобряване на прогнозата от това тежко заболяване се счита профилактиката.

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@hpv.npo.bg to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.