Важни резултати, подкрепящи прогнозираното значение на първичната профилактика на рака на маточната шийка в България, са получени при системните целенасочени проучвания в референтната вирусологична лаборатория на Националния център по заразни и паразитни болести.
За 8-годишен период са изследвани над 1 900 жени на възраст 16-70 години с клинична диагноза цервикална интраепителна неоплазия и инвазивен карцином. Резултатите потвърждават, че най-често срещани и в България са високорисковите типове HPV 16 и 18, отговорни за 80 % от предраковите и ракови изменения.
Петгодишната релативна преживяемост от рак на маточната шийка в България е 54,8 % и е по-ниска от средната за Европа – 65,4 %.
Източник: Български национален раков регистър; Заболеваемост от рак в България, 2013; Том XXIV, Volume XXIV, 2015
🌐 Повече за рака на маточната шийка и HPV прочетете тук: www.uni.npo.bg и www.hpv.npo.bg.
📞 За безплатна телефонна консултация с пациентски консултант относно РMШ позвънете на горещата телефонна линия на НПО 0800 14 515.