Сред скрининговите тестове за откриване на рак на маточната шийка попада и течно-базираната цитология или т.нар. цитонамазка.
Това е и по-съвременният и точен метод за извършване на цитологична диагностика. Тя има съществени предимства пред конвенционалната натривка., сред които:
✅ Намалява се рискът от получаване на фалшиво-отрицателни резултати;
✅ 64.4% увеличение на откриването на високо-степенните изменения в епителните клетки;
✅ С една проба могат да се направи последващо HPV генотипиране, без да се налага нов гинекологичен преглед;
✅ Детектиране на 14 високо-рискови HPV генотипа с индивидуално установяване на генотипа 16 и 18;
✅ Значително се намалява честотата на незадоволителните проби;
✅ При наличие на замърсена с кръв проба, ТБЦ предоставя по-добра информация;
✅ Инфекциозни микроорганизми като се виждат по-добре при ТБЦ;
✅ Ефикасно запазване на клетките при транспортиране в течна среда (100% от събраните клетки достигат до лабораторията).
Източник: Synevo Bulgaria

🌐 Повече за рака на маточната шийка и HPV прочетете тук: www.uni.npo.bg и www.hpv.npo.bg.
📞 За безплатна телефонна консултация с пациентски консултант относно РMШ позвънете на горещата телефонна линия на НПО 0800 14 515.
Настоящата информационна кампания е инициирана от Национална пациентска организация (НПО), съвместно с Национално сдружение за профилактика на рака на шийката на матката и медицински лаборатории Synevo Bulgaria.