Основни цели

• Осигуряване на достъпна и актуална информация на своите членове относно HPV (човешки папиломен вирус) и цервикален карцином.

• Защита на интересите и правата на пациентите и подлежащите на профилактика групи.

• Представяне на членовете пред институциите и да отстоява правата им.

• Информиране на обществеността и медиите за проблемите свързани с HPV (човешки папиломен вирус) и цервикален карцином, както и за профилактиката им.